KBM Groep “Duurzame Aanbieder”

KBM Groep “Duurzame Aanbieder”

Naast nieuwbouw en onderhoud, wordt het duurzamer maken van bestaande woningen de komende jaren steeds belangrijker.

Onlangs is de website duurzameaanbieder.nl gelanceerd. Hier kan de woningbezitter inzicht krijgen welke bedrijven gecertificeerd zijn op het gebied van het verduurzamen en energieneutraal maken van woningen.

KBM Groep uit Katwijk heeft zich onlangs aangemeld als Duurzame Aanbieder en recent het bericht ontvangen dat door keuringsinstituut SKG-IKOB de aanmelding is goedgekeurd.

Een bedrijf mag zich pas duurzame aanbieder noemen wanneer zij voldoet aan een aantal criteria. Het gaat om zeven criteria die variëren van het kunnen aanbieden van en informeren over duurzaamheidsmaatregelen tot aan het verstrekken van informatie over financiële mogelijkheden waarmee de klant zijn duurzaamheidsinvestering kan bekostigen.

KBM-directeur Willem van der Plas: “Wij zijn in onze dagelijkse werkzaamheden al volop bezig met het verduurzamen en energiezuinig maken van bestaande woningen en appartementen voor diverse corporaties in West-Nederland. In de nieuwbouw zien wij vanuit de regelgeving al de lage EPC-norm en de Nul Op de Meter woningen, maar in de bestaande woningvoorraad is er nog heel veel te doen.” Van der Plas ziet dan ook juist in die markt kansen om de omzet te vergroten in de komende jaren.

Een duurzame aanbieder onderscheidt zich  van zijn concullega’s op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. “Een duurzame aanbieder neemt de consument mee in het uiteindelijk energieneutraal maken van de woning. Dit hoeft niet in één keer, maar zal eerder stapsgewijs worden uitgevoerd. Uiteindelijk moet in 2050 de gehele woningvoorraad energieneutraal zijn. Dat zijn zo’n 7,8 miljoen woningen. Dus daar moeten we nu echt mee aan de slag gaan.

Van der Plas: “Voor een woningcorporatie zijn wij momenteel bezig met het verduurzamen van zo’n achthonderd woningen en appartementen verdeeld over circa twintig complexen. Wij verduurzamen deze woningen in drie jaar tijd en dat doen we van A tot Z. Dat wil zeggen; de opname in de woning, het uitwerken in een plan, planning en technische omschrijving, vergunningsaanvraag, communicatie met de bewoners tot en met de uitvoering en oplevering, compleet met de rapportage van de energie-index. Om onze ervaring, kennis en knowhow optimaal in te kunnen zetten, streven wij ernaar om in een zo vroeg mogelijk stadium om tafel te gaan met onze opdrachtgever. Hierbij betrekken wij ook direct onze vaste partners op het gebied van installaties, zonnepanelen en werkzaamheden zoals spouw-, dak- en vloerisolatie,” aldus Van der Plas.

Gepubliceerd op: 07.12.2017