KBM Groep vernieuwt!

KBM Groep vernieuwt!

KBM Groep is in haar 60 jarige bestaan continu bezig om het bedrijf en haar activiteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat de markt vandaag en morgen doet. Relevant blijven is de grote uitdaging: op korte en lange termijn. Met ondersteuning van Inc. (strategisch bureau voor design & innovatie) heeft KBM Groep een toekomstgerichte strategie gevormd voor de onderneming in de komende jaren, waarmee zij een helder verhaal heeft richting medewerkers, klanten en de markt.

Dick van der Plas, algemeen directeur van KBM Groep: “Samen met Inc. hebben we in de afgelopen periode een intensief en leerzaam traject doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke focus, heldere strategie en vernieuwde positionering voor onze onderneming. We hebben kritisch gekeken naar onze bestaande activiteiten en organisatie. Hierbij hebben we geconstateerd dat ketensamenwerking, zowel intern als met externe partners (co-makers, leveranciers, eindgebruikers), een cruciale rol gaat spelen. Vanuit onze verschillende disciplines en achtergronden dienen we integraal te denken, te handelen en te ontwikkelen”.

Hierbij zet KBM Groep in op drie strategische activiteiten:

  • Ontwikkeling & innovatie
  • Bouw & transformatie
  • Onderhoud

 Daarbij ligt onze focus sterk op de woning- en zorgmarkt.

‘Integraal bouwen’ is de opdracht die wij onszelf opleggen om onze ambities waar te maken. Om een herkenbare positie in te nemen in de markt en onszelf te onderscheiden van onze concurrenten, zullen we ons bedrijf sterk dienen te positioneren.

Bij onze (potentiële) klanten in de markt, willen we kenbaar maken dat we vernieuwing, haalbaarheid en duurzaamheid kunnen realiseren.
KBM Groep is er voor de lange termijn. Middels deze instelling bouwen we aan de samenleving van morgen. KBM Groep staat dus voor:

Bouwen aan morgen

Van der Plas: “In het verleden profileerden we ons bedrijf meer vanuit de diverse disciplines en werkmaatschappijen. In onze communicatie hebben we in de afgelopen periode de verschuiving al langzaam ingezet om ons als KBM Groep te presenteren. Om integraal bouwen en ontwikkelen en ‘relaties bouwen’ tussen onze activiteiten, mensen en sectoren kenbaar te maken hebben we ervoor gekozen om als eenheid de markt te benaderen. Dit betekent dat de bestaande bedrijfsnamen wel blijven bestaan, maar als ‘aparte communicatie-uitingen’ komen te vervallen. Dit komt tot uitdrukking in al onze in- en externe uitingen en communicatie.”

Met de introductie vandaag van de geheel vernieuwde website geeft KBM Groep de officiële ‘aftrap’ voor de implementatie van de vernieuwde stijl van de onderneming.

Gepubliceerd op: 08.07.2016