KBM zet fors in op Onderhoud & Transformatie

KBM zet fors in op Onderhoud & Transformatie

Naast de activiteiten in Woningbouw en specialisme ‘Zorgbouw’, zet de ontwikkelende bouwer KBM Groep de komende jaren sterk in op uitbreiding van haar activiteiten op
het gebied van onderhoud en gebouwtransformatie.

Onderhoud
Algemeen directeur Dick van der Plas: “Jaren geleden al onderkenden wij het belang van een specifieke aanpak van onderhoudswerkzaamheden, waardoor wij Onderhoud & Renovatie als separate businessunit binnen KBM Groep hebben geplaatst. Dat heeft tot een gestage groei van deze activiteiten geleid.
De komende jaren zal verder worden ingezet, om ons nog sterker in de markt als totaalaanbieder op het gebied van Vastgoedonderhoud te profileren.
De samenwerking met Van Maren Vastgoedonderhoud in VastgoedPalet past volledig binnen deze strategie.
Daarnaast verrichten wij in toenemende mate werkzaamheden op het gebied van mutatie- en reparatieonderhoud voor meerdere woningcorporaties in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek”.

Transformatie
Dick van der Plas: “Door een flexibele arbeidsmarkt en afname van kantoorbanen, zijn de afgelopen jaren steeds meer kantoren leeg komen te staan. Daarnaast zien we in de zorgsector een duidelijke kentering richting kleinschalige zorg, waardoor grote zorgcomplexen om een andere invulling vragen. Dit biedt volop kansen voor onze onderneming, die naast de opgebouwde expertise in renovatie en ombouw van zorggebouwen ook ervaring heeft met de transformatie van kantoorgebouwen.
Zo zijn we in Amsterdam ZO momenteel actief met de ombouw van een voormalig kantoorpand van ABN AMRO naar 347 eenheden voor studentenhuisvesting.
Een prachtig project, waarin we onze opgebouwde ervaring en expertise kunnen aantonen”.

KBM Groep wenst voor haar opdrachtgevers een sterke partner te zijn, die al in vroegtijdig stadium van planontwikkeling een duidelijke meerwaarde kan inbrengen. Hierdoor wordt ‘huisvesting’ gerealiseerd, die volledig is afgestemd op de veranderende vraag vanuit de markt, voldoet aan de eisen en wensen van gebouweigenaar en gebruikers en past binnen het financiële budget.

Gepubliceerd op: 12.10.2015