Over KBM Groep

Over KBM Groep

Over ons

Kbm groep bouwt aan morgen

KBM Groep uit Katwijk ZH  is een familiebedrijf.

Actief op het gebied van Ontwikkeling & innovatie, Bouw & transformatie en Onderhoud. We zijn optimaal ingericht voor klanten die met een partner willen ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden.

MVO

Verantwoord ontwikkelen, bouwen & onderhouden

Aandacht voor het milieu en de wereld waarin ook de volgende generatie zal wonen, werken en recreëren. Zorgvuldig omgaan met alles wat leeft en groeit. Daarbij stelt KBM Groep zich niet op als verbeten verbeteraar, maar gaan wij wel met respect om met onze omgeving.

LEAN bouwen

Bouwen doe je niet alleen, dat doe je samen. Deze samenwerking is uiterst belangrijk om het beste resultaat te behalen: een toekomstbestendig gebouw van de hoogst haalbare kwaliteit. Om dit te bewerkstelligen werkt KBM Groep volgens het ‘LEAN’ principe. Doelstelling is om zo efficiënt mogelijk te werken met als output kostenverlaging, kwaliteitsverbetering en hogere doorlooptijdverkorting. In het proces wordt aan elk facet toegevoegde waarde gevoegd en wordt onnodige verspilling tegen gegaan.

Design & Build

Steeds meer opdrachten worden door ons uitgevoerd middels Design & Build. De wensen en eisen worden vertaald in het meest optimale ontwerp, dat ook goed realiseerbaar is. KBM Groep verzorgt zo het gehele ontwerpproces, het aanvragen van de benodigde vergunningen, de projectbegeleiding en zorgt tenslotte ook voor de daadwerkelijke realisatie. Na oplevering kunnen wij ook nog eens het meerjarig onderhoud verrichten.

Specialisme Zorgbouw

KBM Groep is een totaalaanbieder van zorghuisvesting. Onze ervaring en drive om te ontzorgen maakt dat wij uw huisvestingsvraagstuk op de meest optimale wijze kunnen invullen, zowel op het gebied van wensen en eisen, maar ook op financieel gebied. Een partner die met u meedenkt dus. Daarom zijn wij graag al in het voortraject betrokken bij de plannen. Dit heeft als doel in een vroeg stadium al in kaart te kunnen brengen of de plannen ook daadwerkelijk financieel haalbaar zijn. Niet onbelangrijk in deze tijd van steeds beperktere budgetten voor de zorg.

Vacatures

KBM Groep is een familiebedrijf waarbij de relatie een zeer belangrijke rol speelt. Wij geloven dat je het beste resultaat haalt als je vanuit gelijkwaardigheid werkt aan hetzelfde doel. Onze kwaliteiten en de toegevoegde waarde die we willen realiseren zegt iets over de manier waarop wij werken en de cultuur die binnen ons bedrijf heerst. Op dit moment zijn wij op zoek naar: