Specialisme Zorgbouw

Specialisme Zorgbouw

KBM Groep is een totaalaanbieder van zorghuisvesting. Onze ervaring en drive om te ontzorgen maakt dat wij uw huisvestingsvraagstuk op de meest optimale wijze kunnen invullen, zowel op het gebied van wensen en eisen, maar ook op financieel gebied. Een partner die met u meedenkt dus. Daarom zijn wij graag al in het voortraject betrokken bij de plannen. Dit heeft als doel in een vroeg stadium al in kaart te kunnen brengen of de plannen ook daadwerkelijk financieel haalbaar zijn. Niet onbelangrijk in deze tijd van steeds beperktere budgetten voor de zorg.

Daarnaast is de zorg vooral een sector van mensen en de geborgenheid van hun (tijdelijke) woonomgeving. Onze plannen worden dan ook zo opgesteld dat de meest ideale werk- en zorgsituatie gecreëerd wordt, zowel voor bewoners als verzorgers.

Bekijk hieronder enkele zorgbouwprojecten die reeds door ons zijn gerealiseerd.