Bouwen

Met oog voor
de klant

Een flinke
trackrecord

KBM Groep realiseert eigen ontwikkelingen maar wij bouwen ook nadrukkelijk in opdracht van ontwikkelaars, woningcorporaties en zorginstanties.

We zijn er trots op dat we voor deze partijen inmiddels een flinke trackrecord hebben opgebouwd. Bij alles wat we doen staat de klant op het netvlies. Maar daarnaast denken wij ook aan de klanten van de klant, de uiteindelijke eindgebruiker.

Communicatie en innovatie

De bouwopgave speelt zich in toenemende mate in stedelijk gebied af. Dat heeft als gevolg dat we rekening moeten houden met omwonenden die zelden blij zijn met de bouw- of transformatiewerkzaamheden in hun buurt. Door onder andere goed met hen te communiceren en de aan- en afvoer van materialen slim en efficiënt te organiseren, weten we de overlast vaak tot een minimum te beperken.

Daarnaast staan wij altijd open voor innovatieve (bouw)technieken. Zo zijn we heel actief op het gebied van BIM. Tegelijkertijd passen we materialen en nieuwe technieken pas toe als deze zich in andere projecten al bewezen hebben. Met andere woorden, we zijn geen uitvinders maar maken innovatie toepasbaar.

Bouwen
aan morgen

Dagelijks werken wij aan een prettig leven voor onze klanten. Wij bouwen geen woningen of gebouwen, wij maken een thuis voor iedereen. Of het nu gaat om huisvesting voor ouderen die zorg nodig hebben of starters en jonge gezinnen die nog aan het begin van hun wooncarriere staan. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. En dát begrijpen wij bij KBM Groep nu eenmaal als geen ander.