Verduurzamen

Meer comfort,
lagere energierekening

Werken op basis van co-creatie

Het verduurzamen en energetisch renoveren van bestaande woningen is bij KBM Groep inmiddels tot een specialiteit uitgegroeid.

De opgave is met het verschenen Klimaatakkoord helder: in 2050 moet de bebouwde omgeving CO2 neutraal zijn. Om deze ambitie te halen moeten we met elkaar wel een tandje bij zetten.

Van opname tot uitvoering en nazorg

De ervaring die wij hebben om bestaande woningen te verduurzamen hebben we in de afgelopen jaren opgebouwd.

Daar is ook een eigen, wat wij onze KBM-aanpak noemen uitgerold waarbij we voor onze opdrachtgevers zoals woningcorporaties het gehele traject verzorgen: vanaf een onderzoek/ QuickScan, de warme opname, het opstellen van een Plan van Aanpak, de vergunningaanvraag, communicatie met bewoners tot en met de uitvoering, oplevering en nazorg, compleet met rapportage van de energie-index. Aanvullend bieden wij ook onze onderhoudsovereenkomsten aan.

Ons ‘geheim’ is co-creatie

Het werken op basis van co-creatie levert, zo is onze ervaring, het beste resultaat. Hierbij maken individuele belangen plaats voor algemene belangen. Centraal in deze vorm van samenwerking staan de opdrachtgever, eindgebruiker én de geformuleerde ambitie. Voor het beste eindresultaat streven we ernaar om al in een zo vroeg mogelijk stadium van planvorming met alle belanghebbenden om tafel te gaan. Dan kunnen we onze kennis en ervaring zo optimaal mogelijk voor het project inzetten.

Wat levert het uiteindelijk op?

Voor de eindgebruikers betekenen de energetische verbeteringen, naast lagere energiekosten, een beter en aangenamer binnenklimaat en wooncomfort. Voor u als opdrachtgevers levert het een hogere (huur)waarde, een langere exploitatieperiode en een betere verhuurbaarheid van het vastgoed op. Daarnaast zijn de energetische verbeteringen prima te combineren met het uitvoeren van planmatig- en groot onderhoud, wat een aanzienlijke kostenbesparing kan betekenen.

En niet in de laatste plaats dragen we met elkaar bij aan een gezonde en milieu-bewuste toekomst.

Bouwen
aan morgen

Dagelijks werken wij aan een prettig leven voor onze klanten. Wij bouwen geen woningen of gebouwen, wij maken een thuis voor iedereen. Of het nu gaat om huisvesting voor ouderen die zorg nodig hebben of starters en jonge gezinnen die nog aan het begin van hun wooncarriere staan. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. En dát begrijpen wij bij KBM Groep nu eenmaal als geen ander.