Het inzetten van zowel technische als
sociale innovatie

Zowel technische als sociale innovatie is voor KBM Groep essentieel om meerwaarde te creëren.

Hieronder vallen productinnovatie, procesinnovatie en samenwerking om synergie te laten ontstaan tussen KBM Groep, toeleveranciers en ketenpartners. Ons doel is meerwaarde te creëren door sneller kwalitatief betere, betaalbare en duurzame eindproducten af te leveren in de vorm van woningen en andere gebouwen. Door de inzet van slimme technologie, nieuwe producten en vernieuwende werkwijzen.

Procesoptimalisatie en digitalisering

Betere kwaliteit door procesoptimalisatie en digitalisering

KBM Groep is constant bezig processen te optimaliseren en digitalisering verder uit te breiden.

Dit doen we onder andere door de toepassing van BIM voor de optimale samenwerking, informatie-uitwisseling en onderlinge communicatie met alle bij een project betrokken partijen. Dit alles draagt bij aan een beter eindproduct.

Daarnaast zijn we continu bezig om het totale ontwikkelings-, voorbereidings- en uitvoeringsproces verder te optimaliseren en te managen. Een tool als KYP Project draagt daar als digitaal planningsprogramma ook in belangrijke mate aan bij.

Industrialisering

Nieuwe technologie bij productie en verduurzaming

KBM Groep maakt in toenemende mate gebruik van nieuwe technologie bij de productie van woningen en andere gebouwen, maar ook bij verduurzaming.

Hierdoor worden processen minder complex en is het mogelijk om gestandaardiseerde, modulaire eindproducten op maat aan te bieden. Geprefabriceerde producten, waarbij op de bouwplaats de assemblage plaatsvindt. Dit maakt dat we in staat zijn om sneller, kwalitatief beter, betaalbaarder en duurzamer te bouwen. Door de personeelstekorten in de sector en de grote (nieuw)bouwopgave zal deze industrialisering in de komende jaren fors toenemen. KBM Groep is daar klaar voor.