‘Een steentje bijdragen aan een duurzame toekomst’

KBM Groep, een onderscheidend familiebedrijf in de bouwsector

Family Business 

We spraken met de directieleden Dick en Jan Bart van der Plas. Samen met hun broer Willem, verantwoordelijk voor het Katwijkse familiebedrijf KBM Groep, dat dit jaar zijn 65-jarig bestaan vierde. 

Ontwikkelen, bouwen, onderhouden en verduurzamen, met de focus op woningbouw en zorgvastgoed. Dat is samengevat, waarmee de ruim honderd eigen medewerkers en de vele bouwpartners van de Katwijkse bouwer KBM Groep zich dagelijks bezighouden, voor eigen ontwikkeling en in opdracht van projectontwikkelaars, woningcorporaties en zorginstellingen. 

Specialismen

‘Ja, werken voor corporaties en voor de zorgsector kun je wel een specialiteit van ons noemen,’ concludeert Dick van der Plas van het Katwijkse familiebedrijf halverwege het gesprek. ‘We werken voor alle woningcorporaties in de regio Duin- en Bollenstreek, maar ook voor een aantal grote corporaties daarbuiten, en we bouwen veel voor de zorgsector. 

Diverse zorgorganisaties in Noord- en Zuid-Holland mogen we tot onze klantenkring rekenen. Zo realiseren we momenteel in Hillegom voor Zorgbalans, het specialistisch geriatrisch behandelcentrum Sonnevanck. Werken we in Katwijk aan de nieuwbouw van 80 zorgappartementen en een restaurant voor Huntington expertisecentrum Topaz Overduin en zijn we in Monster op Woonzorgpark Het Westerhonk aan de slag voor ‘s Heeren Loo, met de bouw van 64 zorgeenheden volgens hun huisvestingsconcept, waarin wij vaste ketenpartner mogen zijn’.

‘Dankzij de vele gerealiseerde projecten, kennen we de zorgsector goed en kunnen we ons goed inleven in de wensen van cliënten en zorgmedewerkers. Dat vertalen we vervolgens naar de praktijk. Zo hebben we een goede naam opgebouwd binnen de zorgsector en dat breidt zich nog steeds uit.’

Woningbouw 

Iets soortgelijks geldt voor de woningbouwsector. Dankzij de jarenlange ervaring met binnenstedelijke projecten, onder andere in Amsterdam, is ook gestapelde woningbouw een specialiteit geworden van KBM, met woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars, als belangrijke opdrachtgevers. 

Voor de ontwikkelaar Hyde Park, een joint venture tussen Bouwfonds Property Development en Snippe Projecten, bouwt het bedrijf momenteel aan een omvangrijk project van 310 appartementen, commerciële ruimten en een parkeergarage, in de gelijknamige nieuwe stadswijk in Hoofddorp. 

In toenemende mate is KBM als bouwer betrokken in bouwteams van projecten. Met veel ervaring in ‘Engineering & Build’, kan men al in een prille planfase een onderscheidende rol spelen bij het ontwerp en de verdere uitwerking van projecten. Via deze werkwijze heeft de Katwijkse bouwer al diverse projecten verworven, waaronder een prachtig woningbouwproject in opdracht van corporatie Pre Wonen in Haarlem. 

Inmiddels is KBM hier recent een nieuwe deelfase van 103 sociale huurappartementen opgestart.

In dit laatstgenoemde segment, mag ook de nieuwbouw van 117 sociale huurwoningen in Rijnsburg niet onvermeld blijven, waarmee begin 2023 wordt gestart. KBM Groep realiseert dit project in opdracht van woningcorporatie Dunavie. 

Onderhoud

Naast nieuwbouw, is het bedrijf ook volop actief in het onderhoudssegment. Voor verschillende corporaties voert KBM werkzaamheden uit op het gebied van dagelijks- en mutatieonderhoud, maar ook planmatig onderhoud. 

‘Zo kunnen we onze professionele opdrachtgevers een totaalpakket aanbieden voor ontwikkeling, bouw en onderhoud. En die synergie werkt in de praktijk’, legt Jan Bart van der Plas uit. ‘We sturen bewust op spreiding van activiteiten. Daarnaast bieden we toegevoegde waarde en denken we in het voortraject mee over optimalisaties en alternatieven, die zich in de exploitatiefase veelal dubbel en dwars uitbetalen voor de klant.’

Ook op het gebied van verduurzaming en energetisch renoveren is het bedrijf actief. Voor diverse woningcorporaties verduurzaamde KBM de afgelopen jaren reeds honderden woningen. 

‘Al deze kennis en ervaring hebben we in een speciaal KBM-renovatie-concept gegoten, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van prefabricage en een standaard werkwijze en onze opdrachtgevers voor het totale traject kunnen ontzorgen. Voor ons bedrijf is dit ook een belangrijke groeimarkt’.

Onderscheidend

‘Standaardisering, een conceptuele aanpak en digitalisering, zoals de toepassing van BIM, speelt ook een belangrijke rol bij onze nieuwbouwprojecten. Samen met onze vaste partners kunnen we snel en efficiënt projecten oppakken, waarbij we de kwaliteit, de flexibiliteit, planning en een concurrerende prijs kunnen waarborgen. Ook speelt circulariteit een steeds grotere rol bij de projecten van KBM. Op deze wijze onderscheiden we ons, als innovatieve bouwer, nadrukkelijk in de markt. En dat is ook noodzakelijk in deze tijd met zijn vele uitdagingen’, concludeert Dick aan het einde van het gesprek.

‘KBM Groep is een echt familiebedrijf met een unieke bedrijfscultuur. We kennen lange dienstverbanden, maar zijn ook heel actief in het opleiden en begeleiden van jonge talenten voor de toekomst, en dat op alle niveaus binnen het bedrijf. 

We weten van aanpakken, maar hebben ook oog voor elkaar. We zoeken dan ook graag verbinding met alle verschillende betrokken partijen. 

KBM Groep gaat meestal niet voor één project een relatie aan, maar voor een langere tijd. Door verbindingen te zoeken en de juiste samenwerkingen aan te gaan, leveren we meerwaarde aan onze opdrachtgevers en hopen we ook een steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst.

En dat noemen wij ‘Bouwen aan Morgen’. 

Delen: