De ontwerpfouten filteren we er op voorhand uit

BIM in de vingers

BIM is een werkmethodiek waarbij we in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) met alle partijen die bij het project betrokken zijn samenwerken. Het is een nieuwe en meer integrale manier van samenwerken waarbij de nadruk ligt op een betere informatie-uitwisseling. En juist die verbeterde onderlinge communicatie zorgt ervoor dat een project beter en efficiënter verloopt.

BIM is een digitaal model waarin alle van belang zijnde gebouwinformatie wordt gebruikt en beheerd. Met andere woorden, alle projectpartners werken continu met de actuele informatie en zien wat er gebeurt. Tegelijkertijd brengen de partijen hun eigen expertise in, delen zij kennis en zijn ze deelverantwoordelijk voor de eigen inbreng in het digitale model. Het spreekt voor zich dat hierbij een open en transparante werkwijze en onderling vertrouwen hoort.

Virtueel bouwen

Maar 3D BIM betekent ook dat we een gebouw in feite twee keer bouwen. Voordat we een project op de bouwplaats in uitvoering nemen realiseren we het gebouw met BIM namelijk eerst virtueel. Door deze werkwijze filteren we ontwerpfouten en onhandigheden eruit en hebben we al in het voortraject zicht op mogelijke verbetermogelijk-heden met kostenbesparingen en hogere kwaliteit(sbeheersing). En daar maken we natuurlijk onze opdrachtgevers weer heel blij mee.