Decennia
ervaring

KBM Groep realiseert eigen ontwikkelingen én bouwt in opdracht van ontwikkelaars, woningcorporaties en zorginstanties.

De afgelopen decennia hebben we voor deze partijen een flink aantal projecten met succes uitgevoerd. Hierbij stond altijd de klant én de uiteindelijke eindgebruiker centraal.

Oog voor de toekomst

Kansen zien en benutten

Toekomstgericht bouwen kan alleen als we constant en projectspecifiek kijken naar de toekomstgerichte mogelijkheden. Het zoveel mogelijk integreren van milieuvriendelijke materialen, circulariteit en MVO is voor ons essentieel. Zo bieden we kansen aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en organiseren we onder andere snuffelstages.

Lees meer over oog voor de toekomst
Co-creatie

Voor alle betrokken partijen een
win-win-situatie

KBM Groep investeert in langdurige relaties. Door partnerships aan te gaan met diverse partijen in de bouwkolom (ketensamenwerking) kunnen we open en transparant samenwerken en het project naar een hoger level trekken. Door het gebruik van BIM weten we constant van elkaar waar we staan in het project en wat we van elkaar kunnen verwachten. Dankzij deze digitalisering kan de klant te allen tijde de up-to-date informatie inzien en eventueel bijsturen. Zo creëren we een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

Interview met Rob Huijsmans, manager vastgoed Zorgbalans

“KBM Groep heeft het gebouw binnen een jaar gerealiseerd. Er was contractueel meer tijd, maar KBM heeft het ruim binnen de vastgestelde periode opgeleverd.”

Lees het hele interview
Interview met Marco de Kievit, programmamanager vastgoed bij Topaz

“In het Churchillpark in Leiden-Zuid realiseerde KBM Groep in minder dan een jaar tijd een vierlaags verpleeghuis.”

Lees het hele interview
Interview met Bert Veldman van Dunavie over samenwerking met KBM Groep

“Afspraak is afspraak bij KBM Groep. En dat maken ze waar door er een strakke planning op na te houden en daarop te sturen.”

Lees het hele interview
Communicatie

Korte lijnen met alle betrokken partijen

KBM Groep bouwt op langdurige samenwerkingen met partners, waardoor we goed op elkaar zijn ingespeeld. Zowel als hoofdaannemer als in een bouwteam weten we wat we aan elkaar hebben en zijn we gewend om op de juiste manier met elkaar te communiceren. Dit maakt dat we altijd goed functioneren.