Ontwikkelen

Voor vandaag en
voor morgen

Zowel risicodragend
als in opdracht

KBM Groep ontwikkelt als risicodragende partij, maar we ontwikkelen ook in opdracht van derden. Wat we ontwikkelen sluit naadloos aan op de vraag van de toekomstige gebruiker. Dat kan een koper maar ook een huurder zijn.

Voorop staat dat de projecten die wij ontwikkelen bijdragen aan een plezierige woon- of werkomgeving. Niet alleen vandaag maar ook morgen.

De hele keten

Wij zijn een ontwikkelende bouwer en beslaan daardoor de hele keten: van idee naar planontwikkeling, het opstellen van grond- en opstalexploitatie tot en met het verkopen en bouwen van de woningen. Juist in deze tijd waarin de druk op de woningmarkt dagelijks toeneemt, is het belangrijk dat een project zo soepel mogelijk verloopt. En daar ligt, ook voor derden, onze kracht.

Omdat wij namelijk de hele keten beslaan kunnen wij het planproces zodanig optimaliseren en waar mogelijk inkorten, dat we de bouwplanontwikkeling aanzienlijk versnellen.

Bouwen
aan morgen

Dagelijks werken wij aan een prettig leven voor onze klanten. Wij bouwen geen woningen of gebouwen, wij maken een thuis voor iedereen. Of het nu gaat om huisvesting voor ouderen die zorg nodig hebben of starters en jonge gezinnen die nog aan het begin van hun wooncarriere staan. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. En dát begrijpen wij bij KBM Groep nu eenmaal als geen ander.