Design & Build

Een kwestie van ontzorgen

We voeren in toenemende mate projecten via Design & Build uit. Dit betekent dat we de wensen en eisen van de opdrachtgever vertalen in het meest optimale ontwerp. Hiervoor gebruiken we de modernste digitaliseringstechnieken.

Van A tot Z

Het grote voordeel van Design & Build is dat we alle kennisen ervaring die wij als ontwikkelende bouwer in huis hebben gericht kunnen inzetten. Met als gevolg dat het uiteindelijke ontwerp niet alleen voldoet aan de gestelde vraag maar vaak ook goedkoper kan worden gerealiseerd. En dit laatste komt omdat efficiëntere ontwerpen uitvoeringsprocessen altijd tot tijden kostenbesparingen leiden. Door het gebruik van BIM zijn er in de uitvoering ook nagenoeg geen faalkosten.

Met Design & Build ontzorgen wij u als opdrachtgever van a tot z. Wij helpen u bij het stellen van de juiste vraag en verzorgen zo het gehele ontwerpproces, het aanvragen van de benodigde vergunningen, de projectbegeleiding en zorgen tenslotte ook voor de daadwerkelijke realisatie.

Dick van der Plas, algemeen directeur

"Als geen ander reageren op de marktvraag"

Dick van der Plas ziet tot zijn genoegen dat KBM steeds vaker Design & Build-projecten uitvoert. “Design & Build is het gevolg van het toenemend gebruik van geïntegreerde contracten. Met de manier waarop wij dat invullen onderscheiden wij ons van menig andere partij.

Als de crisis in de sector iets goeds tot stand heeft gebracht dan is het wel dat de rol van de projectontwikkelaar flink veranderd is. Nog steeds is hij de spin in het web binnen een ontwikkeling maar hij opereert veel meer in opdracht van een woningcorporatie, institutionele belegger of private investeerder. “Omdat wij behalve ontwikkeling ook een bouwbedrijf binnen onze gelederen hebben kunnen wij tekenen én rekenen combineren. Dat maakt ons voor opdrachtgevers een interessante partij om mee samen te werken.”

Design & Build

Bij Design & Build begint het ermee dat de opdrachtgever een programma van eisen heeft waar het gebouw of de woningen aan moeten voldoen. “Die uitvraag is heel belangrijk”, benadrukt Van der Plas, “als de verkeerde vraag wordt gesteld zal ook het antwoord niet juist zijn. Wij begeleiden partijen in dat belangrijke voortraject bij het formuleren van de juiste uitvraag.” Is de uitvraag helder dan komen alle disciplines variërend van architect tot uitvoering direct aan tafel.

“Zo bundelen we met elkaar alle kennis al direct in het voortraject.” Een heel verschil met de traditionele manier van werken waarbij het uiteindelijke bestek bij de bouwgeleding werd gelegd waarna er een prijs werd vastgesteld. “Een prijs die soms te hoog bleek of er werd geconstateerd dat wat in het voortraject door architect en ontwikkelaar was bedacht in de uitvoering niet mogelijk bleek. Hup, dan kon alles weer over worden gedaan.”

De techniek helpt

De integrale werkwijze leidt volgens Van der Plas tot aantoonbare kwaliteitsverbeteringen, tijdbesparingen en kostenbesparingen. “Er volgt een zo’n optimaal mogelijk ontwerp omdat onze technische knowhow al aan de voorkant beschikbaar is en in de uitvoering worden de faalkosten daardoor ook tot een minimum beperkt.” Hij erkent dat de techniek tegenwoordig een flink handje helpt om Design & Build voor alle partijen soepel te laten verlopen. “We werken met een Bouw Informatie Model (BIM). Door alles te digitaliseren beschikt iedereen over dezelfde informatie en is ook iedereen van elke verandering in het ontwerp op de hoogte.”

"We zijn niet de grootste partij, maar kunnen als geen ander reageren op vragen uit de markt"

Dick van der Plas, algemeen directeur

Deze manier van werken past KBM Groep volgens Van der Plas als een jas. “We zijn niet de grootste partij, maar kunnen als geen ander reageren op vragen uit de markt. Daarnaast zijn we prijstechnisch uiterst concurrerend. En”, zegt hij nog na een korte stilte, “we zijn een heel open bedrijf met weinig tot geen schotten. Mede daardoor hebben we Design & Build snel in de vingers gekregen.

Natuurlijk vergt het andere kwaliteiten van de medewerkers. Tegelijkertijd dagen we ze wel uit creatief te zijn, mee te denken en hun kennis met collega’s te delen. En daarvan plukken onze opdrachtgevers de vruchten.”