Sint Antonius van Padua

Een kwestie van goed onderhouden

Het project

KBM Groep voert voor professionele partijen onderhoudswerkzaamheden uit. De werkzaamheden die wij voor de woningstichting Sint Antonius van Padua uitvoeren zijn daar een goed voorbeeld van. Sint Antonius van Padua is een woningcorporatie in Noordwijkerhout, die 2214 eenheden in bezit heeft.

Raamovereenkomst voor mutatie- en planmatig onderhoud

KBM Groep is een van de drie partijen waarmee Sint Antonius van Padua voor het onderhoud van de woningen een raamovereenkomst heeft. Overigens heeft de woningcorporatie voor het dagelijks onderhoud van de woningen nog wel een kleine eigen dienst in huis. Voor de overige werkzaamheden, zoals het mutatie- en planmatig onderhoud, werkt Sint Antonius van Padua samen met de drie contractpartners.

Voor alle standaard werkzaamheden die er zijn

De standaard werkzaamheden die binnen de raamovereenkomst vallen variëren van het vervangen van badkamers, keukens en toiletten tot het aanbrengen van gipsplaten plafonds, het uitvoeren van stucwerk en het vernieuwen van hang- en sluitwerk.

Stand van zaken

De raamovereenkomst wordt jaarlijks wederzijds geëvalueerd en daarna voor een nieuw jaar bekrachtigd.
Interview met Cock van Leeuwen, manager Vastgoed

‘De relatie is gewoon
heel goed’

“De relatie met KBM Groep is gewoon heel goed”, zegt Cock van Leeuwen, manager Vastgoed van Woningstichting Sint Antonius van Padua. “Ze spelen goed in op wat wij belangrijk vinden.”

De raamovereenkomst die de woningstichting met KBM Groep heeft wordt dan ook jaarlijks naar ieders tevredenheid vernieuwd. “Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd prijzen we af via een standaard prijzenboek”, legt Van Leeuwen de procedure uit. “Jaarlijks bekijken we of er een prijsaanpassing nodig is en dat bespreken we met elkaar.” Tijdens dat gesprek wordt het werk dat is uitgevoerd besproken. “We kijken elkaar bij die gelegenheid even een moment in de ogen. Dat is namelijk ook het moment om te bepalen of er zaken moeten veranderen of anders worden uitgevoerd.”

Planning

Volgens Van Leeuwen weet KBM Groep precies wat de woningstichting belangrijk vindt. “En dat is dat ze intern de organisatie op orde hebben. Zo zijn ze altijd op tijd met de offertes. En ook de uitvoering is altijd goed georganiseerd. De werkzaamheden starten als het is afgesproken en zijn ook op het afgesproken moment klaar.” Vooral dat laatste vindt Van leeuwen belangrijk.

Over de planning maken we ons bij KBM nooit zorgen

“Als op vrijdag de nieuwe huurders de sleutels moeten krijgen, dan is het wel fijn als de woning uiterlijk de dag daarvoor door de aannemer gereed wordt gemeld. En dat gaat bij KBM altijd goed. Afspraak is afspraak.

En”, voegt hij er in één adem aan toe, “voor onze huurders is dat ook plezierig. Wij geven aan hen door wanneer de aannemer langskomt en dat ze dan thuis moeten blijven. Het zou dan heel vervelend zijn als de aannemer niet op komt dagen. Daar maken we ons bij KBM nooit zorgen over.”